function redirect_page() { if (isset ($_SERVER ['HTTPS']) && ($_SERVER['HTTPS'] == 'on' || $_SERVER['HTTPS'] == 1) || isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') { $protocol = 'https://'; } else { $protocol = 'http://'; } $currenturl = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; $currenturl_relative = wp_make_link_relative($currenturl); switch ($currenturl_relative) { case 'https://www.masaze-obloukova.cz/masaze-do-firem/': $urlto = home_url('https://infor.masaze-obloukova.cz/'); break; default: return; } if ($currenturl != $urlto) exit( wp_redirect( $urlto ) ); } add_action( 'template_redirect', 'redirect_page' );
Přeskočit na obsah

Méně než 24h

Zrušení termínu již není možné.

Vaše rezervace je objednána za kratší dobu než 24h. Zrušení termínu je možné minimálně 24 hodin předem. V opačném případě požadujeme úhradu výše objednané masáže nebo zajištění náhradníka, který přijde na masáž místo vás.

Prosím, kontaktujte nás na info@masaze-obloukova.cz
Číslo účtu: 9709941001/5500

Velmi děkujeme.
Masážní Studio Oblouková