function redirect_page() { if (isset ($_SERVER ['HTTPS']) && ($_SERVER['HTTPS'] == 'on' || $_SERVER['HTTPS'] == 1) || isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') { $protocol = 'https://'; } else { $protocol = 'http://'; } $currenturl = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; $currenturl_relative = wp_make_link_relative($currenturl); switch ($currenturl_relative) { case 'https://www.masaze-obloukova.cz/masaze-do-firem/': $urlto = home_url('https://infor.masaze-obloukova.cz/'); break; default: return; } if ($currenturl != $urlto) exit( wp_redirect( $urlto ) ); } add_action( 'template_redirect', 'redirect_page' );
Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Masážní Studio Oblouková

Oblouková 683/15
Praha 10 – Vršovice

Lada Králová
Ičo:
Tel: +420 723 936 482
Mail: info@masaze-obloukova.cz

 • Tyto všeobecné podmínky upravují závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu Oblouková (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).
 • Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 • Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Obchodní podmínky

Výběr termínu: Termín návštěvy je třeba zarezervovat online a to minimálně 24h dopředu.
Dohodnutý termín je závazná objednávka.
Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra a kapacitu studia.

Změna termínu: Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

Příchod: Při příchodu prosím zazvoňte na zvonek u dveří, vpustíme Vás dobudovy na čas Vaší masáže. Před či po masáži můžete vyčkat v mezi patře s šálkem čaje venku na klidné terase. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.

Pozdní příchod: Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

Absence: V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu.

Odmítnutí masáže: Masáž může být odmítnuta v některých případech:

 • Zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
 • Zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • Zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • Zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • Zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
 • Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • Během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • Během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • Během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • Během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Doprovod a přístupnost: Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

Odchod ze studia: Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává, že masáž vstřebáte s šálkem čaje na klidné terase.

Osobní věci a cennosti: Naše studio poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli…….)

Informovaný souhlas zákazníka: Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník masáží: Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu a online na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech.

Reklamace služeb: Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti: Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.