function redirect_page() { if (isset ($_SERVER ['HTTPS']) && ($_SERVER['HTTPS'] == 'on' || $_SERVER['HTTPS'] == 1) || isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') { $protocol = 'https://'; } else { $protocol = 'http://'; } $currenturl = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; $currenturl_relative = wp_make_link_relative($currenturl); switch ($currenturl_relative) { case 'https://www.masaze-obloukova.cz/masaze-do-firem/': $urlto = home_url('https://infor.masaze-obloukova.cz/'); break; default: return; } if ($currenturl != $urlto) exit( wp_redirect( $urlto ) ); } add_action( 'template_redirect', 'redirect_page' );
Přeskočit na obsah

Bachova terapie – online konzultace


Bachova terapie – online konzultace


Získejte Bachovy kapky na míru!


Během on-line konzultace sestavíme kombinaci květů na míru Vašim aktuálním pocitům. Vaši esenci získáte v lahvičce, kterou vám po dohodě zašleme poštou nebo přes zásilkovnu. Je možné také osobní předání ve studiu Oblouková.

Cena konzultace: 550,- 
(délka trvání: 30 – 60 minut dle potřeby) 
+ Lahvička s esencemi 300,-  
(nezávisle na počtu esencí). 

Cena celkem 850,-

Co jsou Bachovy esence?

Bachovy esence tvoří 38 výtažků z květů a rostlin, které pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce. Jednotlivé esence pomáhají řešit a pročistit naše aktuální pocity (např. silný strach, hluboký pocit vzteku, atd.). Dokáží ovlivnit mentální energii člověka, harmonizovat mysl a tím ovlivňovat fyzické zdraví, jeho obranyschopnost a imunitu.

Kdo konzultaci vede?

certifikovaná konzultantka Bachových esencí (splněn Level 1 a 2)

 
Mgr. Lada Válková Králová

VÍCE O BACHOVÝCH ESENCÍCH:

Léčba je doporučena nejčastěji mimo jiné při stavech, jako např:

 • úzkost/stres,
 • deprese,
 • celkový duševní stres,
 • nedostatek sebejistoty,
 • emociální a fyzické trauma,
 • nedostatek sebedůvěry,
 • pocity méněcennosti,
 • obavy z vystupování na veřejnosti,
 • nedostatek sebelásky,
 • pocit opuštěnosti,
 • zvýšená sebekritika nebo kritika ostatních,
 • opakování stejných chyb a mnoho dalšího.

Bachova terapie je v dnešní době populární mimo jiné proto, že je to jednoduchá, přímá, citlivá a účinná cesta, která reaguje na naše aktuální pocity. Zároveň nemusíme hledat složitě příčiny daného psychického stavu, věnujeme se přítomnosti a řešení aktuálních problémů. Problémy spojené s minulostí řeší paralelně bez nutnosti probírat se, často bolestivou, minulostí klienta.

V rámci konzultace informujeme klienta o účincích jednotlivých esencí a probereme jejich konkrétní působení.
Klient má možnost si esenci vybrat a rozhodnout se o výběru z nabízených esencí, zdali se na konkrétní esenci cítí připraven. Někdy je také těžké nahlédnout a připustit, že my sami máme nějakou negativní vlastnost, která s námi hýbe.

PŘEHLED BACHOVÝCH ESENCÍ A JEJICH PŮSOBENÍ:

 • Agrimony (Řepík lékařský) – ukrývání problémů za usměvavou tvář
 • Aspen (Topol osika) – strachy a obavy z neznámých příčin
 • Beech (Buk lesní) – zvýšená sebekritika nebo kritika ostatních
 • Centaury (Zeměžluč lékařská) – obava říct “ne”
 • Cerato (Rožec) – hledání rady a potvrzování u ostatních lidí
 • Cherry Plum (Slíva třešňová) – strach ze ztráty kontroly svého chování
 • Chestnut Bud (Poupě jírovce, koňského kaštanu) – neschopnost poučit se z chyb
 • Chicory (Čekanka obecná) – egocentrická emoční manipulace
 • Clematis (Bílá lesní réva) – zasněnost, nedostatečné bytí v přítomnosti a z toho pramenící např. úrazy
 • Crab Apple ( Plané jablko) – pocit méněcennosti a fyzické nečistoty
 • Elm (Jilm) – přetíženost zodpovědností
 • Gentian (Hořec nahořklý) – pocit sklíčenosti, poraženosti
 • Gorse (Hlodaš evropský) – beznaděj, zoufalství
 • Heather (Vřes obecný) – přílišné soustředění se na sebe
 • Holly (Cesmína ostrolistá) – pocit žárlivosti, závisti, nenávisti
 • Honeysuckle (Zimolez kozí list) – lpění na minulosti
 • Hornbeam (Habr obecný) – pocit “pondělního rána”, prokrastinace
 • Impatiens (Netýkavka žlázonosná) – netrpělivost
 • Larch (Modřín opadavý) – nedostatek sebedůvěry
 • Mimulus (Kejklířka skvrnitá) – fobie, strach ze známých věcí
 • Mustard (Hořčice polní) – hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny
 • Oak (Dub letní) – bojuje dál i přes vyčerpanost
 • Olive (Oliva) – nedostatek energie
 • Pine (Borovice lesní) – výčitky, pocit viny
 • Red Chestnut (Červený kaštan) – strach nebo přílišná péče o druhé
 • Rock Rose (Devaterník penízkovitý) – hluboké, obrovské strachy
 • Rock Water (voda z léčivých pramenů) – nepružnost, přílišné sebezapření
 • Scleranthus (Chmerek roční) – nejistota, nerozhodnost
 • Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý) – následky šoků
 • Sweet Chestnut (Jedlý kaštan) – extrémní vnitřní duševní útrapy
 • Vervain (Sporýš lékařský) – přílišné nadšení
 • Vine (Vinná réva) – silná dominance, nepružnost
 • Walnut (Vlašský ořech) – ochrana před změnami a vnějšími vlivy
 • Water Violet (Žebratka bahenní) – hrdost, pocit nadřazenosti
 • White Chestnut (Bílý kaštan) – nechtěné myšlenky, samomluva
 • Wild Oat (Sveřep větevnatý) – hledání správného životního úkolu
 • Wild Rose (Planá šípková růže) – rezignace, apatie
 • Willow (Žlutá vrba) – zatrpklost
 • + RESCUE ESENCE – krizová esence při nouzových situacích

Výše zmíněné esence jsou maceráty netoxických rostlin bez obsahu alergenů.

Užívání Bachovy esence

 4x denně 4 kapky pod jazyk,
nejlépe ráno hned po probuzení a večer před usnutím.
Během dne nakapat klidně do lahve s pitím.
Bachovy esence se s ničím neruší.
Lze je bez obav užívat s běžnými léky.

Chci své Bachovy esence na míru!

Rezervace konzultace možná pomocí online objednávky →
či osobně ↓

777 079 165
info@studio-obloukova.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem odpovědi na mou zprávu a další potřebné komunikace