function redirect_page() { if (isset ($_SERVER ['HTTPS']) && ($_SERVER['HTTPS'] == 'on' || $_SERVER['HTTPS'] == 1) || isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') { $protocol = 'https://'; } else { $protocol = 'http://'; } $currenturl = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; $currenturl_relative = wp_make_link_relative($currenturl); switch ($currenturl_relative) { case 'https://www.masaze-obloukova.cz/masaze-do-firem/': $urlto = home_url('https://infor.masaze-obloukova.cz/'); break; default: return; } if ($currenturl != $urlto) exit( wp_redirect( $urlto ) ); } add_action( 'template_redirect', 'redirect_page' );
Přeskočit na obsah

Jaký vliv má držení těla na naší psychiku?

  Jaký vliv má držení těla na naší psychiku?

  Postura těla dokáže ovlivnit i mentální stav a psychické rozpoložení člověka. Řada studií poukazuje, že způsob držení těla má vliv na náladu a pocity. Postavení těla a přetěžování může mít také významný vliv na celkovou efektivitu jedince. Bolest způsobená špatným držením těla negativně ovlivňuje náladu, sebevědomí a výkonnost. Zároveň může bolest vliv na schopnost soustředit se a plnit tak efektivně úkoly.

  • Když člověk sedí s hlavou dolů a shrbenými rameny, můžou převládat pocity deprese a beznaděje. 
  • Na druhé straně, když člověk stojí vzpřímeně, s rameny dozadu a hlavou nahoře, může naopak přispět k sebevědomí a optimismu.
  • Existuje také důkaz, že držení těla dokáže ovlivnit i hladinu hormonů v těle. Výzkumy ukazují, že při rovném držení těla se zvyšuje hladina testosteronu a snižuje hladina kortizolu – stresový hormon.

  Dalším faktorem, který hraje důležitou roli je, jak dlouho udržujeme určitou pozici těla. Pokud sedíme nebo stojíme delší dobu ve špatném postoji, může se objevit bolest a napětí, které mohou následně i ovlivnit náladu a produktivitu.

  Celkově lze říci, že správné držení těla je podporou pro udržení pozitivního mentálního stavu a vyrovnanosti. Doporučujeme, aby jste si byli vědomi svého držení těla během dne a snažili se udržovat v pohodlí a zdraví.

  Přetěžování těla může také vést k různým zdravotním problémům, jako jsou například svalové křeče, chronická únava, napětí a ztuhlost. Dlouhodobě to ubere i na motivaci, což se dříve nebo později projeví i jako snížená efektivita při práci.

  Naopak správné držení těla podpořené pravidelnou masáží mohou zlepšit psychiku a efektivitu. Správné držení ovlivňuje sebevědomí, postoj i náladu, což může vést k lepšímu výkonu v práci. Pravidelné masáže mají vliv na zlepšení celkové fyzické kondice, a tak celkově přispívá i ke zlepšenému psychickému stavu a výkonnosti.

  Už jste zvážili naše mobilní masáže

  Pokud se rozhodnete nabízet masáže i ve Vaší firmě a dopřát svým zaměstnancům prémiový benefit, tak právě pro Vás otevíráme právě teď pomyslné dveře.

  Zvažte, jestli můžete svým zaměstnancům věnovat 1 místnost plnou klidu a odpočinku. Zaměstnanci nemusí za masáží cestovat a ztrácet svůj drahý čas.

  Harmonogram masáží Vám připravíme individuálně tak, jak potřebujete. Vy budete moci jen naplánovat svůj pracovní den a vyplnit ho 30 minutovou pauzou.